De toekomstvisie van mijn woonplaats, lekker belangrijk!?

board-240136_1920Als je op zoek bent naar een plek om je te huisvesten zijn er bepaalde wensen en ambities waarmee je rekening wilt houden. In mijn geval waren dat de omgeving, woningaanbod en recreatie mogelijkheden en het idee dat ik er de komende 10 jaar ermee vooruit kan. Maar na 10 jaar is er nog misschien nog iets waarmee ik rekening moet gaan houden. De toekomstvisie van de stad.

“in 2025 een stad is die zich onderscheid door de combinatie van een levendige binnenstad en plezierig wonen. Een stad voor jong en oud, waar men zich verbonden voelt met elkaar en waar ruimte is voor innovatie en initiatief”

Zo heeft mijn woonplaats sinds kort een toekomstvisie gerealiseerd met bewoners. Na de nodige interviews en dialogen is men gekomen tot vier scenario’s een fijne woonstad, bruisende stad, stad van ontmoeting en dorpse stad. Alhoewel het men het dorpse imago vaarwel zegt is als iemand mij in de toekomst vraagt wat de toekomst visie is van de stad nog wel van alles wat. Men is gekomen tot een combinatie, want geen van de scenario’s sprong eruit. Zegt dit iets over de diversiteit van de stadbewoners of het bestuur van de stad. Minder dan 2% van de inwoners aantal heeft invloed uitgeoefend op de toekomst visie. Niet echt bepaald overdonderende meerderheid. De meeste mensen zijn wellicht niet geïnteresseerd en bezig met de toekomst plannen van een stad. Maar ook de is de profilering niet echt duidelijk wat is nu de rode draad in de visie. Hij kan voor iedere willekeurige stad in Nederland zijn.

Ik ben ook benieuwd naar de stappen welke genomen worden om de verschillende focuspunten te realiseren. Er gaat vergrijzing plaatsvinden en men wil levendigheid in stad. En de oudere generatie zoekt niet de zelfde levendigheid als jongeren. Krijg je dan een omgekeerde wereld van plekken voor hangouderen i.p.v. jongeren. Wellicht trekken de jongeren nog meer naar de studentenstad Utrecht. En wat te denken van de grote groep zelfstandig professionals. Krijgen deze ook meer ruimte in Nieuwegein als het om meer bedrijvigheid gaat. Vragen zat? Of zijn dit de mogelijkheden die nog moeten worden ingevuld door bewoners initiatief.

Ik denk dat de meerderheid daar vooral niet mee bezig is en gewoon wil genieten van het leven met de middelen welke zij tot hun beschikking hebben. En vooral afwachten waar het allemaal naar toe gaat. Misschien toch eerst beginnen binding met de stad en tussen inwoners. Gelukkig is dat ook een van de speerpunten van de visie.

Inspiratie: Nieuwegein concept toekomstvisie